O projektu

Parlamenty patří mezi nejvlivnější isntituce v demokratických i nedemokratických zemích. Informace o členech parlamentu, jejich aktivitě, legislativním procesu a výstupech se proto řadí mezi nejdůležitější informace, které vyprodukuje veřejný sektor. Pro transparentní, spravedlivé a efektivní vládnutí je klíčové, aby byly parlamentní informace publikovány zavčas, v úplné podobě, nezávisle a aby je bylo možné získat a opětovně využít zdarma.

Kromě toho, technologie 21. století umožňují, aby byly parlamentní informace publikovány online, což velmi zvyšuje jejich přístupnost a užitečnost. Mezinárodně uznávaným standardem pro veřejný sektor je publikování informací ve
formě tzv. otevřených dat. To znamená, že neexistují nepřiměřené právní nebo technické překážky k získání a opětovnému využití informací.

Cílem tohoto projektu je zhodnotit dostupnost a otevřenost parlamentních dat v několika zemích, zvýšit míru otevřenosti dat a vytvořit specifické aplikace, které budou využívat parlamentní data ke zvýšení politické odpovědnosti členů parlamentů a politické angažovanosti občanů.

Projekt v současné chvíli pokrývá následující země a komory jejich národních parlamentů: Albánie (Parlament), Bosna a Hercegovina (Sněmovna reprezentantů, Sněmovna lidu), Černá Hora (Parlament), Česká republika (Poslanecká sněmovna, Senát), Maďarsko (Národní shromáždění), Kosovo (Shromáždění), Makedonie (Shromáždění), Polsko (Sejm, Senát), Srbsko (Národní shromáždění), Slovensko (Národní rada). V budoucnu se zasadíme o rozšíření záběru projektu na následující země a komory jejich národních parlamentů: Arménie (Národní shromáždění), Ázerbájdžán (Národní shromáždění), Bělorusko (Sněmovna reprezentantů, Rada republiky), Gruzie (Parlament), Moldávie (Parlament), Ukrajina (Nejvyšší rada).

Každá z těchto parlamentních komor byla zhodnocena pomocí komplexního průzkumu a byla u nich zjištěna přístupnost a otevřenost 52 typů parlamentních dat z oficiálních webových stránek jednotlivých parlamentů. Komory byly nadále porovnány pomocí rigorózní a objektivní metodologie, která odhalila specifické slabé a silné stránky jednotolivých zkoumaných subjektů, stejně jako specifická technická řešení využívaných v konkrétních zemích, která by mohla vést ke zmírnění nedostatků v jiných zemích.

Ke zvýšení otevřeností parlamentních dat ve výše zmíněných zemích jsme vyvinuli společnou databázi. Primárně obsahuje informace o členech parlamentů, výsledcích hlasování, která se konala na plenárních zasedáních a přepisy vystoupení během plenárního zasedání. Dále jsme vyvinuli webové scrapery oficiálních parlamentních stránek, které poskytují tyto typy informací. Tyto scrapery pravidelně stahují parlamentní data, která jsou poté převedena do společného datového standardu založeném na mezinárodně uznávaném standardu parlamentních dat Popolo. Databáze je přístupná pomocí rozhraní pro programování aplikací (API). Tato stránka také ukazuje příklady
specifických aplikací, které byly vyvinuty na základě těchto dat.

Tento projekt je společným úsilím následujících organizací: KohoVolit.eu (Česká republika a Slovensko), CRTA (Srbsko), European Policy Institute Skopje (Makedonie), Fundacja ePanstwo (Polsko), K-Monitor (Maďarsko), KRIIK (Albánie), Zasto ne (Bosna a Hercegovina). Projekt byl finančně podpořen organizací International Visegrad Fund. Projekt podporuje mezinárodní snahu ke zvýšení přístupnosti, otevřenosti a využitelnosti parlamentních dat, zejména Deklaraci parlamentní otevřenosti, mezinárodní závazek definovat standardy a ideální praxi parlamentní transparentnosti, a Poplus, globální federaci spolupracujících občanských programátorů.