O projekte

Parlamenty patria medzi najmocnejšie inštitúcie v demokratických i nedemokratických krajinách. Informácie o poslancoch, ich aktivite, legislatívnom procese a jeho výsledkoch preto predstavujú najdôležitejšie informácie produkované verejným sektorom. Pre transparentné, spravodlivé a efektívne vládnutie je kľúčové, aby boli informácie z parlamentu zverejňované včasne, úplne, objektívne a aby sa dali voľne získať a ďalej použiť.

Technológie 21. storočia umožňujú navyše zverejňovať informácie z parlamentu na internete, vďaka čomu sú omnoho prístupnejšie a použiteľnejšie. Medzinárodne uznávanou dobrou praxou je, že verejný sektor zverejňuje informácie v podobe takzvaných otvorených dát, čo znamená, že nekladie neprimerané právne alebo technické prekážky na ich získanie a ďalšie použitie.

Cieľom tohoto projektu je posúdiť dostupnosť a otvorenosť parlamentných dát v niekoľkých krajinách, pomôcť zvýšiť ich otvorenosť a vytvoriť konkrétne aplikácie využívajúce parlamentné dáta na zvýšenie politickej zodpovednosti poslancov a zapojenia občanov do politiky.

Projekt dnes zahŕňa nasledujúce krajiny a komory ich parlamentov: Albánsko (Parlament), Bosna a Hercegovina (Snemovňa reprezentatov, Snemovňa ľudu), Česká republika (Poslanecká snemovňa, Senát), Maďarsko (Národné zhromaždenie), Kosovo (Zhromaždenie), Macedónsko (Zhromaždenie), Čierna hora (Parlament), Poľsko (Sejm, Senát), Srbsko (Národné zhromaždenie), Slovensko (Národná rada). Do budúcna sa budeme snažiť rozšíriť projekt o nasledujúce krajiny a komory ich parlamentov: Arménsko (Národné zhromaždenie), Azerbajdžan (Národné zhromaždenie), Bielorusko (Snemovňa reprezentantov, Rada republiky), Gruzínsko (Parlament), Moldavsko (Parlament) a Ukrajina (Najvyššia rada).

V každej z týchto parlamentných komôr bola pomocou obsiahleho dotazníka zhodnotená prístupnosť a otvorenosť 52 kľúčových druhov parlamentných dát na oficiálnej webstránke parlamentu. Komory sú následne porovnané dôslednou a objektívnou metodikou na určenie ich silných a slabých stránok a taktiež na nájdenie konkrétnych technických riešení existujúcich v jednej krajine, ktoré by pomohli odstrániť nedostatky v inej krajine.

Na zvýšenie otvorenosti parlamentných dát v uvedených krajinách sme vyvinuli jednotnú databázu. Obsahuje hlavne informácie o poslancoch, výsledky hlasovaní parlamentu a prepisy vystúpení v parlamentnej rozprave. Vyvinuli sme tiež programy web scraper-y, ktoré tieto informácie získavajú z oficiálnych webstránok parlamentov a dáta z nich pravidelne sťahujú. Dáta sa potom prevádzajú do jednotného štandardu založeného na medzinárodne uznávanom Popolo štandarde pre parlamentné dáta. K databáze sa dá pristupovať pomocou rozhrania pre programovanie aplikácií (API). Tento web predvádza aj konkrétne aplikácie založené na získaných dátach.

Na tomto projekte spolupracujú nasledujúce organizácie: KohoVolit.eu (Česká republika s Slovensko), CRTA (Srbsko), European Policy Institute Skopje (Macedónsko), Fundacja ePaństwo (Poľsko), K-Monitor (Maďarsko), KRIIK (Albánsko), Zašto ne (Bosna and Hercegovina). Finančne ho podporil Medzinárodný vyšehradský fond. Projekt sa hlási k medzinárodným snahám o zvýšenie prístupnosti, otvorenosti a použiteľnosti parlamentných dát, najmä k Vyhláseniu o parlamentnej otvorenosti, medzinárodnej dohode stanovujúcej štandardy a osvedčené postupy pri transparentnosti parlamentu, a tiež ku globálnej federácii spolupracujúcich občianskych programátorov Poplus.