O projekcie

Parlamenty są jednymi z najpotężniejszych instytucji, zarówno w krajach demokratycznych jak i niedemokratycznych. Dlatego informacje o członkach parlamentów i ich działaniach oraz o procesach legislacyjnych należą do najważniejszych informacji pochodzących z sektora publicznego. Publikowanie aktualnych, pełnych i w pełni dostępnych do pozyskania i przetwarzania danych parlamentarnych jest kluczowe dla przejrzystego, sprawiedliwego i efektywnego zarządzania.

 

Ponadto, technologie XXI wieku umożliwiają publikowanie informacji parlamentarnych w sieci, co znacznie zwiększa ich dostępność i użyteczność. Do najlepszych międzynarodowych praktyk należy ujawnianie publicznych informacji w postaci tzw. otwartych danych, czyli danych, dla których nie istnieją żadne przeszkody prawne lub techniczne do pozyskiwania i przetwarzania.

 

Celem projektu jest ocena dostępności i otwartości danych parlamentarnych w kilku krajach, aby zwiększyć otwartość i budować aplikacje, które używają danych parlamentarnych do zwiększenia odpowiedzialności politycznej członków parlamentów i politycznego zaangażowania obywateli.

 

Projekt obejmuje obecnie następujące kraje i izby parlamentów narodowych: Albania (Kuvendi), Bośnia i Hercegowina (Izba Reprezentantów, Izba Narodów), Czechy (Izba Poselska, Senat), na Węgrzech (Zgromadzenie Narodowe), Kosowo (Zgromadzenie Kosowa), Macedonia (Zgromadzenie Republiki Macedonii), Czarnogóra (Skupština), Polska (Sejm, Senat), Serbia (Zgromadzenie Narodowe), Słowacja (Rada Narodowa). W przyszłości dążymy do rozszerzenia jego zakresu do następujących krajów i izb parlamentów: Armenia (Zgromadzenie Narodowe), Azerbejdżan (Zgromadzenie Narodowe), Białoruś (Izba Reprezentantów, Rada Republiki), Gruzja (Parlament) , Mołdawia (Parlament), Ukraina (Rada Najwyższa).

 

Każda z tych izb parlamentarnych została oceniona za pomocą kompleksowego badania, w celu ustalenia dostępności i otwartości 52 głównych typów danych parlamentarnych na oficjalnej stronie internetowej Parlamentu. Izby zostały następnie porównane przy wykorzystaniu rygorystycznej i bezstronnej metodologii w celu zidentyfikowania ich mocnych i słabych stron. Zostały także określone konkretne rozwiązania techniczne, pozwalające złagodzić braki w jednym kraju, które już istnieją w innym kraju.

 

W celu zwiększenia otwartości danych parlamentarnych w wyżej wymienionych krajach, opracowaliśmy wspólną bazę danych. Zawiera przede wszystkim informacje na temat członków parlamentów, wyników głosowań przeprowadzonych podczas sesji plenarnych i stenogramów wystąpień. Stworzyliśmy również narzędzia do zbierania tych danych z oficjalnych stron internetowych parlamentów. Te narzędzia regularnie pobierają dane parlamentarne. Są one następnie konwertowane do wspólnego standardu danych w oparciu o uznany na arenie międzynarodowej standard danych parlamentarnych Popolo. Dostęp do baz danych można uzyskać za pomocą API. Strona prezentuje także przykłady konkretnych aplikacji opierających się na takich danych.

 

Projekt jest wynikiem współpracy z następującymi organizacjami: KohoVolit.eu (Czechy i Słowacja), CRTA (Serbia), European Policy Institute w Skopje (Macedonia), Fundacja ePaństwo (Polska), K-Monitor (Węgry), KRIIK (Albania ), Zasto ne (Bośnia i Hercegowina). Otrzymał finansowe wsparcie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt wspiera międzynarodowe wysiłki na rzecz zwiększenia dostępności, otwartości i przydatność danych parlamentarnych, a w szczególności Deklarację w sprawie Otwartości Parlamentarnej – międzynarodowy dokument definiujący najlepsze praktyki w zakresie przejrzystości parlamentarnej i Poplus, światową federację współpracy programistów obywatelskich.